1. Domov
  2. |
  3. Svetovanje
  4. |
  5. Finančna forenzika

Finančna forenzika

Forenzična ekipa Andersena v Sloveniji se ukvarja s preprečevanjem in odkrivanjem nezakonitih in drugih nedovoljenih dejanj pri poslovanju podjetij in njegovih vodstvenih kadrov.

Naši poslovni forenziki in forenzični računovodje nepristransko preiskujejo in ocenjujejo pravilnost in etičnost poslovanja podjetja. Strokovno ocenijo in pripravijo poročilo za različne potrebe, ki odraža pošteno in resnično stanje podjetja.

Storitve:

  • Forenzična revizija
  • Ocena tveganja vlagateljev
  • Davčni in kazenski spori