Davki

Andersen v Sloveniji strankam zagotavlja celovito paleto davčnih storitev, ki jih izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki po najvišjih standardih.

Strankam zagotavljamo rešitve davčnih izzivov pri njihovem domačem in mednarodnem poslovanju ter zastopamo njihove interese v davčnih postopkih.

Preventivni davčni pregled

 • Pregled izračunov in obračunov davka od dohodkov pravnih oseb
 • Pregled uporabe prenesenih davčnih izgub
 • Pregled dokazil o DDV in obračunov DDV
 • Pregled računov
 • Pregled izračuna davkov na izplačane plače
 • Pregled davčne obravnave drugih plačil posameznikom
 • Prepoznavanje in ocenjevanje davčnih tveganj
 • Priprava poročila o davčnem pregledu

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

 • Obdavčitev pravnih oseb za domače in tuje subjekte
 • Skladnost z zakonodajo
 • Združitve in prevzemi
 • Davčni odtegljaj
 • Davčne inšpekcije in spori
 • Drugi davki
 • Pregled davčnih rezervacij in odloženih terjatev za davek

Posredni davki

 • Priprava in pregled obračunov DDV

Mednarodno davčno svetovanje

 • Davčne posledice čezmejnih struktur
 • Davčne posledice čezmejnega financiranja
 • Davčne posledice čezmejnih reorganizacij
 • Uporaba pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja in direktiv EU pri čezmejnih transakcijah

Davek na dodano vrednost (DDV)

 • DDV za domače transakcije
 • DDV za čezmejne transakcije
 • Carine in trošarine

Transferne cene

 • Zakonodajna ureditev transfernih cen
 • Metodologije transfernih cen

Davčni predpisi za pravne osebe

 • Priprava obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • Pregled in svetovanje glede obračunov davka od dohodka pravnih oseb, ki jih pripravi stranka

Globalna mobilnost

 • Storitve osebnega davčnega načrtovanja
 • Priprava davčnih obračunov v državi gostiteljici
 • Izravnalni izračuni
 • Programi nagrajevanja

Reševanje davčnih sporov

 • Vse faze davčnega postopka in davčnega spora, od inšpekcije do davčnega spora