Globalna mobilnost

Učinkovite rešitve za globalno mobilnost so ključnega pomena za podjetja pri premeščanju delovne sile.

Kot članska pisarna Andersen Global razumemo, da poslovanje presega državne meje in da podjetja iščejo celovito in prilagojeno rešitev za podporo širitvi svojega poslovanja.

Naša ekipa za globalno mobilnost je sestavljena iz strokovnjakov s področja delovnega, gospodarskega in upravnega prava ter davkov in celovito obravnava vsa vprašanja, ki se pojavijo pri premeščanju delovne sile. Naša prednost je v tem, da se osredotočamo na zagotavljanje celovitih rešitev za vsa vprašanja povezana z globalno mobilnostjo, kot so:

 • Priseljevanje
 • Premeščanje delovne sile po združitvah, prevzemih in prestrukturiranju
 • Dovoljenja za prebivanje in delo
 • Delovna razmerja, vključno z mednarodnimi napotitvami
 • Začasne napotitve
 • Delo na daljavo
 • Poslovna potovanja
 • Skladnost poslovanja z relevantno zakonodajo
 • Skladnost poslovanja z davčnimi predpisi
 • Storitve osebnega davčnega načrtovanja
 • Programi nagrajevanja
 • Varstvo osebnih podatkov