1. Domov
  2. |
  3. Splošni pogoji in določila

Splošni pogoji in določila

 

1. Splošni pogoji in njihovo sprejetje

Ti splošni pogoji urejajo dostop in uporabo vsebine spletne strani https://www.si.andersen.com (“spletna stran”). Lastnik in upravljavec spletne strani je družba Andersen svetovanje, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana (“Andersen”). Za uporabo spletne strani veljajo ti splošni pogoji in določila.

Uporabnik spletne strani (“uporabnik”) z uporabo spletne strani v celoti in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, politiko zasebnosti in piškotke, ki so objavljeni, ko uporabnik dostopa do spletne strani. Andersen lahko občasno spremeni te splošne pogoje, politiko zasebnosti in piškotke brez predhodnega obvestila, zato uporabniku svetujemo, da jih občasno preveri.

2. Pogoji dostopa in uporabe spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal informacije, vsebine in storitve, do katerih dostopa prek spletne strani, spoštoval zakon, dobre običaje in te splošne pogoje ter spoštoval druge uporabnike.

Uporabnik se odreka uporabi kakršnega koli gradiva ali informacij, ki jih vsebuje spletna stran, v nezakonite namene in namene, ki so izrecno prepovedani s temi splošnimi pogoji, kot tudi s posebnimi pogoji, ki se lahko kadar koli izvajajo in so lahko v nasprotju s pravicami in interesi Andersen, njenih zaposlenih, neodvisnih izvajalcev in/ali tretjih oseb. Uporabnik krši splošne pogoje v primeru kršitve ali neizpolnjevanja teh obveznosti in/ali na kakršen koli način (vključno z vnosom ali širjenjem “računalniškega virusa”) poškoduje, naredi neuporabne, preobremeni, poškoduje ali ovira normalno uporabo vsebine spletne strani, informacijskih sistemov ali dokumentov, datotek in vseh vrst vsebin, shranjenih v kateri koli računalniški opremi (hekanje) v lasti Andersena, njegovih zaposlenih, neodvisnih pogodbenikom ali katerega koli uporabnika spletne strani.

Uporabnik je edini odgovoren za resnične in posodobljene informacije in podatke, ki jih posreduje Andersenu, in v vsakem trenutku jamči za njihovo resničnost in točnost.

Uporabnik, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih obveznosti, je odgovoren za vso škodo, povzročeno družbi Andersen, neodvisnim pogodbenikom in/ali kateri koli tretji osebi.

3. Izključitev jamstva in odgovornosti

Andersen ne prevzema nobene obveznosti ali zaveze, da bo preverjal informacije, ki jih posredujejo njegove stranke. Poleg tega ne jamči za točnost informacij na spletni strani. Andersen ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi odločitev, sprejetih na podlagi objavljenih informacij, zaradi pomanjkanja točnosti, temeljitosti ali posodobitev informacij, pa tudi zaradi napak ali opustitev na spletni strani ali drugih, do katerih je mogoče dostopati prek nje.

Andersen ne jamči za dostop ali neprekinjeno delovanje spletne strani in izključuje, kolikor to dopušča veljavna zakonodaja, kakršno koli odgovornost za škodo, ki izvira iz tega, in napake pri dostopu do območja z omejitvami, ki so lahko posledica uporabnikove pomanjkljive skrbnosti ali infrastrukture. Uporabnik je odgovoren za sprejetje potrebnih previdnostnih ukrepov za preverjanje neobstoja virusov ali drugih vrst programov, ki so lahko škodljivi. Andersen ne odgovarja za obstoj škodljivih elementov, kot so virusi, ki lahko povzročijo škodo ali nepravilno delovanje sistemov, programske in strojne opreme, programov, dokumentov in elektronskih datotek, ki jih ima uporabnik. Prav tako ne bo odgovoren za morebitno škodo, ki jo lahko uporabnik povzroči tretjim osebam.

Uporabnik uporablja spletno stran prostovoljno in na lastno odgovornost. Andersen ne bo pogodbeno ali kako drugače odgovoren za kakršno koli škodo, neposredno ali posredno, nepredvideno, nenadno ali kazensko, ki bi nastala zaradi dostopa do spletne strani ali njene uporabe.

4. Povezave

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe, nad katerimi Andersen nima nobenega nadzora in ni odgovoren za te spletne strani tretjih oseb, za katera veljajo pogoji uporabe in pravilniki o zasebnosti, če obstajajo, ustreznih ponudnikov vsebin tretjih oseb.

Andersen ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede lastništva, točnosti ali ustreznosti vsebine spletne strani. Andersen ne nosi nobene odgovornosti za informacije, objavljene na povezanih spletnih straneh, vsebovane v uporabniških prispevkih, objavljenih na spletni strani, ali posredovane s strani tretjih oseb. Niti Andersen niti njegovi zunanji ponudniki vsebin niso odgovorni za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo ali izgubo ali izgubljene prihodke ali dobiček.

Andersen bo čim prej odstranil vsako povezavo do spletne strani, katere vsebina je lahko v nasprotju z zakonom, osebnim dostojanstvom in ki lahko uporabniku povzroči škodo, poškodbe ali napake.

Družbe, ki so člani Andersen Global, ne morejo biti zavezana druga drugi in niso odgovorna za dejanja ali opustitve drugih družb. Andersen Global ne opravlja nobenih storitev.

5. Avtorske pravice

Spletna stran deluje v skladu s slovensko zakonodajo in je zaščitena z nacionalno in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah.

Vsa vsebina na spletni strani, vključno z besedili, slikami, grafikoni, ikonami, tehnologijo, programsko opremo, grafično podobo in izvorno kodo, je predmet avtorskih pravic Andersen Tax LLC in Andersen v Sloveniji.

Poleg tega je, razen v primerih, ko je bilo pridobljeno izrecno dovoljenje Andersen, prepovedano razmnoževanje, kopiranje, distribucija, preoblikovanje, javni prikaz, manipulacija varnostnih sistemov in vse dejavnosti, ki se lahko izvajajo z vsebino, informacijami in blagovnimi znamkami, vključenimi v spletno stran, kot tudi z njeno izvorno kodo, slikami, oblikovanjem, obliko predstavitve in izbiro gradiva, ki ga vsebuje, ne glede na njegov namen in sredstva, ki se za to uporabljajo.

6. Dodatne izjave o omejitvi odgovornosti

Uporabnik se strinja, da se vsebina in funkcionalnost spletne strani zagotavljata z razumevanjem, da Andersen na tem mestu ne opravlja nobenih storitev za uporabnika in da nobena vsebina spletne strani ni mišljena kot investicijski, pravni, davčni, računovodski ali drug nasvet ali se kot takšen nasvet ne sme šteti, ter da je uporabnik sam odgovoren za uporabo vseh vsebin spletne straniin se strinja, da je vsako zanašanje na vsebino spletne strani v celoti na njegovo lastno izbiro in tveganje.

Vsa vsebina in funkcije na spletne strani so na voljo brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, med drugim tudi brez implicitnih jamstev o primernosti za prodajo in ustreznosti za določen namen.

6. Uporabljena zakonodaja

Te splošne pogoje ureja slovenska zakonodaja.

7. Sprejemanje pogojev dostopa in uporabe spletne strani

Dostop in uporaba spletne strani ter njenih storitev in informacij, ki jih vključuje, pomeni, da se strinjate z njeno politiko zasebnosti, piškotki in pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih. Če se uporabnik z njimi ne strinja, ne sme dostopati do spletne strani ali jo uporabljati.

8. Kontaktni podatki

Andersen svetovanje, d.o.o.
Barjanska cesta 3
1000 Ljubljana
Slovenija

andersen@si.andersen.com