Strokovnjaki

Andersen v Sloveniji s svojo ekipo strokovnjakov in močnim strokovnim znanjem v različnih disciplinah nudi celovite in prilagojene nasvete za najboljše interese svojih strank.

 

Janja Ovsenik

Partner na davčnem področju

janja.ovsenik@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Lucijan Klemenčič, FCCA

Direktor na davčnem področju

lucijan.klemencic@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Dr. Mojca Gornjak

Direktor na finančno-računovodskem področju

mojca.gornjak@si.andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Doc. dr. Branko Mayr

Strokovnjak za finančno forenziko

branko.mayr@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Dr. Aleš Ahčan

Finančni svetovalec

ales.ahcan@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Irena Viher

Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij

irena.viher@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Janez Kratnar

Sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko

janez.kratnar@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 
 

Mag. Igor Gabrijelčič

Svetovalec za transferne cene

igor.gabrijelcic@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Prof. dr. Janez Čebulj

Svetovalec za ustavno pravna in davčno procesna vprašanja

janez.cebulj@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Andrej Plahutnik

Svetovalec za konkurenco, sistemsko regulacijo in vodenje projektov

andrej.plahutnik@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Uroš Čop

Svetovalec za skladnost poslovanja

uros.cop@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Aleš Lunder

Certificiran strokovnjak za skladnost, ICA

ales.lunder@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Matija Urankar

Svetovalec za davčne postopke in pravo novih tehnologij

matija.urankar@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Marko Udovč

Svetovalec za nepremičnine

marko.udovc@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Mojca Adam Derganc

Vodja računovodstva

mojca.adamderganc@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Robert Kreslin

Svetovalec za Informacijsko tehnologijo in varnost

robert.kreslin@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

David Kavčnik

Certificiran strokovnjak na področju kibernetske varnosti

david.kavcnik@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti

 

Klemen Manfreda

Svetovalec za fintech, blockchain in digital assets

klemen.manfreda@si.Andersen.com
+386 (0)1 252 80 20

Podrobnosti