Vrednotenje

Ekipa za vrednotenje Andersen v Sloveniji zagotavlja temeljite, neodvisne cenitve za oceno vrednosti premoženja, ne glede na to, ali gre za podjetje, lastniški kapital, vrednostni papir s fiksnim donosom, blago, nepremičnino ali drugo premoženje.

Opravljamo vrednotenja po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV) in standardih Slovenskega inštituta za revizijo. Pripravljamo celovite analize in rezultate, ki odražajo našo strokovno poglobljenost in bogate izkušnje s kompleksnimi vprašanji vrednotenja in različnimi panogami. Naše analize združujejo podrobno razumevanje poslovnega, industrijskega in gospodarskega konteksta z vpogledom v kompleksna vprašanja vrednotenja v zvezi s poslovanjem strank.

Opravljamo vrednotenja za vse namene, vključno s prevzemi, združitvami, odsvojitvami, strateškim načrtovanjem, sodnimi postopki in spori, poslovno reorganizacijo in stečajem, davčnim načrtovanjem in skladnostjo, finančnim poročanjem in zavarovanjem.

Storitve:

  • Vrednotenje podjetja
  • Ocenjevanje nepremičnin
  • Ocenjevanje strojev in opreme
  • Vrednotenje neopredmetenih sredstev
  • Vrednotenje terjatev
  • Vrednotenje finančnih sredstev