Svetovanje

Andersen v Sloveniji ponuja širok nabor finančnih storitev in svetovalnih storitev glede tveganj, kot so transakcijske storitve, finančno prestrukturiranje in insolventnost, regulativa in skladnost, finančna forenzika, preprečevanje pranja denarja in vrednotenje.

Transakcijske storitve

Andersen v Sloveniji zagotavlja transakcijske storitve na področju strukturiranja, združitev in prevzemov, skrbnega pregleda, pogajanj in storitev po transakcijah.

Finančno prestrukturiranje in insolventnost

Strokovnjaki Andersena v Sloveniji svetujejo pri finančnem prestrukturiranju in v insolventnih postopkih ter vodijo stranke pri reševanju insolventnih zadev.

Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja je za vsako podjetje pomembna prednostna naloga. Skladnost ne pomeni le dobrega obvladovanja tveganj, temveč tudi konkurenčno prednost.

Finančna forenzika

Forenzična ekipa Andersena v Sloveniji se ukvarja s preprečevanjem in odkrivanjem nezakonitih in drugih nedovoljenih dejanj pri poslovanju podjetij in njegovih vodstvenih kadrov.

Kibernetska varnost

Vedno hitrejši razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij ustvarja nove in tehnološko izpopolnjene kibernetske grožnje.

Preprečevanje pranja denarja (AML)

Andersenova ekipa za preprečevanje pranja denarja (AML) redno pomaga strankam pri doseganju in ohranjanju skladnosti poslovanja s predpisi o preprečevanju pranja denarja.

Vrednotenje

Ekipa za vrednotenje Andersen v Sloveniji zagotavlja temeljite, neodvisne cenitve za oceno vrednosti premoženja, ne glede na to, ali gre za podjetje, lastniški kapital, vrednostni papir s fiksnim donosom, blago, nepremičnino ali drugo premoženje.