1. Domov
 2. |
 3. Svetovanje
 4. |
 5. Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja je za vsako podjetje pomembna prednostna naloga. Skladnost ne pomeni le dobrega obvladovanja tveganj, temveč tudi konkurenčno prednost.

Skladnost ne sme ovirati poslovanja, temveč ga mora podpirati, zato Andersen svetuje, kako zmanjšati operativna in regulativna tveganja, ne da bi pri tem žrtvovali dobičkonosnost. Pomagamo vam razumeti zakonske zahteve, da lahko vodstvo podjetja in drugi zaposleni ustrezno ter zakonito ukrepajo, in vam pomagamo pri izvajanju ukrepov v skladu z obstoječimi poslovnimi procesi. Svetujemo o domačih in mednarodnih podjetniških zadevah, vključno s korporacijskim pravom, področnimi predpisi, relevantnimi pravili za uvrstitev na borzo, odgovornostjo in tveganji za člane upravnih odborov in vodstvene kadre.

Naša multidisciplinarna ekipa svetuje o zapletenih regulativnih zadevah na naslednjih področjih:

 • Preprečevanje pranja denarja
 • Bančništvo in finance
 • Preprečevanja podkupovanja in korupcije
 • Varstvo potrošnikov
 • Korporativna skladnost
 • Skladnost poslovanja s predpisi na področju zaposlovanja
 • Energetika
 • Skladnost poslovanja z predpisi o varovanju okolja
 • GDPR in varstvo podatkov
 • Zdravstvo in farmacija
 • Produktna odgovornost in odpoklic proizvodov
 • Nepremičnine, gradbeništvo in infrastruktura
 • Skladnost poslovanja z davčnimi predpisi
 • Telekomunikacije, mediji in tehnologija
 • Preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj
 • Skladnost poslovanja z vsemi drugimi predpisi, specifični za posamezni sektor

Storitve:

 • Skrbni pregled trenutnega stanja skladnosti podjetja z regulativnimi in zakonskimi zahtevami ter notranjimi politikami in predpisi
 • Svetovanje in izvajanje skladnosti na vseh področjih poslovanja podjetja
 • Priprava smernic za upravljanje podjetij
 • Priprava ali posodabljanje priročnika podjetja in načrtov skladnosti poslovanja
 • Svetovanje glede skladnosti s predpisi v zvezi s posebnimi vprašanji, vključno s preprečevanjem podkupovanja in korupcije
 • Pregledovanje in svetovanje pri določanju standardov za zunanje komuniciranje
 • Organiziranje in izvajanje rednih usposabljanj in treningov za zaposlene
 • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi kršitev skladnosti