ESG

Andersen ponuja svetovanje podjetjem pri implementaciji ESG (okoljskih, socialnih in upravljavskih) strategij osredotočenih na trajnostni razvoj, v skladu z Evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS).

Storitve vključujejo uvajanje zelenih praks za izpolnjevanje regulatornih zahtev in pripravo trajnostnega poročila kot dela letnega poročila. S trajnostnim svetovanjem Andersen podjetjem zagotavlja podporo na poti k trajnostnim ciljem, kar jim omogoča uspešno poslovno rast in razvoj.

  • ESG STRATEGIJA: Oblikovanje akcijskih načrtov za integracijo ESG v poslovanje vključno s prilagoditvijo strateških usmeritev in ciljev ter določitvijo ukrepov in priložnosti.
  • ESG SKLADNOST: Zagotavljanje skladnosti poslovanja z ESG regulativo.
  • POLITIKA TRAJNOSTI: Oblikovanje politik za usmerjanje podjetij k ogljični nevtralnosti in trajnostnemu razvoju.
  • TRAJNOSTNO POROČANJE: Pomoč pri pripravi trajnostnega poročila za letno poročanje.
  • ESG KPI: Priprava ključnih kazalnikov uspešnosti v skladu z ESRS standardi.
  • ESG TAKSONOMIJA: Nasveti za uskladitev trajnostnega poročanja s standardi in taksonomijo EU za trajnost.