1. Domov
 2. |
 3. Računovodstvo

Računovodstvo

Andersen v Sloveniji podjetjem zagotavlja celovite knjigovodske in računovodske storitve.

Podjetjem pomagamo pri razlagi računovodskih standardov ali obravnavi poslovnega dogodka z računovodskega vidika.

Andersen v Sloveniji strankam zagotavlja tudi celovite računovodske storitve, povezane z zaposlenimi, vključno z nadomestili zaposlenim in drugimi prejemki delavcev, avtorskimi honorarji in storitvenimi pogodbami. Nudimo stalno svetovanje o vseh aktualnih vprašanjih s področja davkov in zdravstvenega zavarovanja.

Storitve

 • Vodenje glavne knjige (VASCO)
 • Analitična evidenca tekoče knjige računov
 • Priprava finančnih poročil
 • Priprava letnega poročila
 • Priprava vmesnih bilanc
 • Priprava računovodskih informacij za obvladujočo družbo
 • Oblikovanje in priprava računovodskih pravilnikov
 • Izračun DDV
 • Izpolnjevanje predpisov o DDV
 • Izračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • Forenzično računovodstvo
 • Priprava statističnih poročil
 • Poročanje Banki Slovenije, Statističnemu uradu in drugim institucijam
 • Storitve obračuna plač
 • Knjigovodstvo in računovodsko svetovanje
 • Druge knjigovodske in računovodske storitve