1. Domov
 2. |
 3. Svetovanje
 4. |
 5. Finančno prestrukturiranje in insolventnost

Finančno prestrukturiranje in insolventnost

Strokovnjaki Andersena v Sloveniji svetujejo pri finančnem prestrukturiranju in v insolventnih postopkih ter vodijo stranke pri reševanju insolventnih zadev.

Pokrivamo celotno paleto storitev, od svetovanja pri transakcijah korporativnega in finančnega prestrukturiranja do svetovanja v stečajnih in drugih postopkih zaradi insolventnosti, upniško-dolžniških sporih, ter posebnih situacijah. Zagotavljamo strateško svetovanje pri prestrukturiranju podjetij v težavah in nudimo praktične rešitve reševanja sporov, povezanih s poslovnimi neuspehi, da bi podjetjem omogočili nadaljnje poslovanje in dosegli najvišjo možno donosnost njihovih naložb. Kadar je potreben sodni postopek, naši strokovnjaki pripravijo strategije in pravna sredstva za dosego največje možne izterjave terjatev.

Storitve:

 • Svetovanje pri finančnem prestrukturiranju
 • Prestrukturiranje posojil
 • Svetovanje glede obojestransko neizpolnjenih pogodb, najemov, licenc za intelektualno lastnino ter terminskih pogodb, pogodb o zamenjavi in trgovalnih pogodb
 • Spori glede odgovornosti posojilodajalca
 • Prodaja in nakup problematičnih naložb
 • Prodaja in nakup problematičnih dolgov ter prodaja portfelja
 • Vrednotenja in postopki za zagotavljanje solventnosti
 • Zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti