1. Domov
 2. |
 3. Svetovanje
 4. |
 5. Transakcijske storitve

Transakcijske storitve

Andersen v Sloveniji zagotavlja transakcijske storitve na področju strukturiranja, združitev in prevzemov, skrbnega pregleda, pogajanj in storitev po transakcijah.

Strukturiranje

Andersen v Sloveniji pomaga strankam oblikovati optimalno in učinkovito strukturo transakcije. Strankam pomagamo načrtovati transakcijo ob upoštevanju različnih dejavnikov, vključno z davčnimi, pravnimi, računovodskimi in regulatornimi vprašanji, tako da najbolje ustreza interesom stranke. Pri načrtovanju strukture naši strokovnjaki upoštevajo:

 • Prednosti in slabosti različnih prevzemnih struktur
 • Financiranje transakcije
 • Davke in davčna tveganja
 • Davčne odtegljaje od dividend in obresti
 • Pravni in davčni postopki po zaključku transakcije

Skrbni pregled

Andersen v Sloveniji zagotavlja celovito podporo pri načrtovanju in izvajanju skrbnega pregleda, realno ocenjuje tveganja in poslovne priložnosti. Strankam zagotavljamo davčne, finančne in pravne skrbne preglede. Analiza lahko vključuje vrednost premoženja in finančne rezultate, denarni tok, položaj na trgu, davčna tveganja, kadrovske razmere in pravna vprašanja, odvisno od posamezne konkretne situacije.

Storitve:

 • Skrbni pregled pri prevzemu (na strani kupca)
 • Prodajalčev skrbni pregled
 • Svetovanje prodajalcem
 • Poslovni skrbni pregled
 • Operativni skrbni pregled

Storitve po transakciji

Po zaključku transakcije se pojavijo kompleksna vprašanja, ki lahko predstavljajo tveganja in priložnosti. Andersen v Sloveniji pomaga pri integraciji prevzetega podjetja, ki lahko vključujejo davčne, računovodske, regulativne in druge pravne vidike. Strankam pomagamo vključiti prevzeto podjetje v njihovo obstoječe poslovanje in kulturo ter v celoti uresničiti pričakovane transakcijske sinergije. Strankam tudi svetujemo in jih zastopamo v vseh sporih, ki se lahko pojavijo v zvezi s transakcijami.

Združitve in prevzemi

Andersen v Sloveniji s svojimi strokovnjaki za združitve in prevzeme zagotavlja celovite, praktične in prilagojene storitve v kombinaciji z mednarodnim in lokalnim strokovnim znanjem, odličnim poznavanjem panoge, poslovnimi izkušnjami in edinstvenim strukturiranjem transakcij. Ekipa sodeluje z našimi davčnimi, pravnimi, finančnimi in poslovnimi strokovnjaki, da bi zajela in obravnavala vse davčne, pravne in regulativne posledice transakcije ter tako čim bolj zmanjšala poslovno tveganje strank. Stranke vodimo skozi vse faze njihovih transakcij, od strukturiranja posla, pogajanj do zaključka ter prestrukturiranja in integracije po transakciji.

Storitve:

 • Združitve in prevzemi v javnem in zasebnem sektorju
 • Prodaja poslovnih enot ali premoženja
 • Transakcije podjetij v stečajnem ali drugih insolventnih postopkih
 • Čezmejne transakcije
 • Različna skupna podjetja (joint venture) in strateška zavezništva
 • Integracija po združitvi/prevzemu

Transakcije in pogajanja

Ekipa Andersena v Sloveniji svetuje strankam in vodi pogajanja v zvezi s transakcijo ter z njo povezano dokumentacijo v najboljšem interesu stranke. Pri pogajanjih in pripravi transakcijskih dokumentov naši strokovnjaki:

 • upoštevajo poslovno plat posla
 • uporabljajo preizkušene pristope, ki zagotavljajo najboljšo zaščito interesov stranke in minimizirajo tveganja, povezana s transakcijo
 • opredelijo področja, na katera se je potrebno osredotočiti pri pogajanjih, tako da določijo prednostne cilje in tako učinkoviteje vodijo pogajanja
 • uporabljajo mehke veščine, da se odnosi z drugimi vpletenimi strankami vedno ohranjajo v najboljšem interesu za stranko
 • pripravijo osnutke pogodb o nakupu delnic/poslovnih deležev ali sredstev, delničarskih/družbeniških sporazumov, statutov in drugih spremljajočih transakcijskih dokumentov
 • pomagajo pri pridobivanju dovoljenj