Na enem mestu smo povzeli pojasnila oz. posodobitve dokumentov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), ki so objavljene na spletni strani FURS-a od junija 2024.

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB (DDPO)

  • Objavljena je 6. izdaja podrobnejšega opisa Olajšava za investiranje, kjer je dodana obrazložitev, da v skladu z določbo 20. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) zavezancu davčne osnove ni treba povečati, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov.
  • Objavljen je podrobnejši opis Mednarodno obdavčenje, Dividende, obresti in premoženjske pravice, kjer so objavljene davčne stopnje od dividend po mednarodnih pogodbah, veljavnih na dan 1. januar 2024. Dodana je država Maroko s 7 in 15 % stopnjo za dividende in 10 % stopnjo za obresti in premoženjske pravice. Dodani sta tudi Belgija in Španija pri minimalnem trajanju pogoja lastništva, imetništva ali nadzora, ki velja na dan izplačila dividende ter odgovor v zvezi z uveljavljanem znižane stopnje davka od dividend.
  • Vrhovno sodišče je v sodbi VSRS št. X Ips 38/2023 z dne 22. 5. 2024, ki se nanaša na dopuščeno revizijsko vprašanje glede davčnega (ne)priznavanja odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, pritrdilo stališču Finančne uprave. Finančna uprava je zavzela stališče, da je skladno z 12. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb za davčno priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe bistveno, da so zoper davčnega zavezanca že podani tožbeni zahtevki; odhodki za oblikovanje rezervacij za tožbe v obdobju, ko se vložitev zahtevkov šele predvideva, pa so davčno nepriznani.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

  • Ni novosti.

DOHODNINA

POVRHNJI DAVEK (sistem minimalnega davka)

  • Ni novosti.

DRUGO

POPLAVE 2023